Avşa Adası Tarihi

Avşa adası ünlü tarihçi Plinius’un ve ünlü coğrafyacı Strabon’un kitaplarında geçmektedir. Zengin toprak bütünlüğüne sahip olmayan ve geçmişi boyunca bağımsız bir idare tarafından yönetilmeyen ada, çevrede egemen olan güçlerin himayesinde bulunmuştur.

Eski çağlarda Hıristiyan din adamlarının sürgün yeri olarak değerlendirilen ada, tüm orta çağ boyunca boş kalmış bulunmaktadır.

Tarihçi Plinius adaya, Ophiussa olarak hitap etmiştir. Bizans egemenliği döneminde adanın ismi Afousia olarak değiştirilmiştir. 17. Yüzyılda Meryem ana manastırının yapılması nedeni ile adaya Pnagia ismi verilmiştir.

İlerleyen dönemlerde ismi Araplar adası olarak değiştirilen ada, yakın çağda Türkeli ismini almış, günümüzde ise Avşa adası olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Avşa Adası’nın Coğrafi Yapısı

Marmara denizinde bulunan Kapıdağ yarımadasının bir dönem uzantısı olan ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeni ile ada konumuna yükselen bölge, 9 km. uzunluğunda ve 4 km. enindedir.

Adanın coğrafi yapısı ve kumsalları gösterilen ilginin her geçen gün artmasına neden olmuş, 2.000 civarı nüfusa sahip olan adanın deniz sezonundaki nüfusu bu özelliklerinden ötürü, 100.000’lere kadar çıkmaya başlamıştır.

post_discussion

be_the_first_to_comment “Avşa Adası Tarihi”